Skólareglur

 

Skólareglur - Reykhólaskóli

Endurskoðun, kynning og endurbætur fóru fram skólaárið 2022-2023. Áætluð endurskoðun fer fram haustið 2024.

 

Skólareglur Reykhólaskóla gilda fyrir alla aðila sem að skólastarfinu koma og alls staðar þar sem þeir eru á vegum skólans.

 

Almennar skólareglur

Minnumst þess að skólinn er vinnustaður þar sem öllum á að líða vel.

1. Verum stundvís – nýtum tímann vel

2. Mætum með viðeigandi námsgögn

3. Verum kurteis og tillitssöm – ekki særa aðra

4. Göngum vel um skólann og umhverfi hans – alltaf

5. Komum vel fram við alla – þá líður öllum vel

6. Göngum hljóðlega um – svo allir fái vinnufrið

7. Förum vel með eigur skólans, okkar eigin og annarra

8. Borðum hollan mat í skólanum – okkar vegna

9. Geymum símann ofan í tösku - svo hann trufli ekki

10. Komum úthvíld í skólann - þá er auðveldara að læra

 

 

Námið

Við mætum stundvíslega, vel undirbúin með þau gögn sem nota skal. Við skulum vinna eins vel og við getum.

Samskipti

Skólinn er vinnustaður okkar allra, hver nemandi og starfsmaður á rétt á því að fá frið við leik og störf. Samskipti skulu einkennast af gagnkvæmri virðingu og vinsemd.

Heilbrigði

Við tileinkum okkur hollar lífsvenjur. Notkun sælgætis, tyggjós og gosdrykkja er óheimil á skólatíma, nema í undantekningartilvikum með leyfi. Notkun tóbaks, áfengis og annarra vímuefna er stranglega bönnuð. Góður svefn, hreyfing og hollt mataræði er forsenda árangurs og vellíðunar í skóla.

Skólalóðin

Nemendur yfirgefa ekki skólalóðina á skólatíma án leyfis. Við göngum um skólalóðina okkar af virðingu. Nemendur eru á ábyrgð foreldra utan skólalóðar bæði í og úr skóla nema um skólaakstur sé að ræða.

Ábyrgð

Við berum ábyrgð á eigin framkomu. Munum að skólinn ber ekki ábyrgð á persónulegum verðmætum sem komið er með í skólann. Óheimilt er að koma með í skólann þau tæki og tól sem geta valdið skaða.

Umgengni

Góð umgengni er í hávegum höfð í Reykhólaskóla. Við göngum vel um skólann og berum virðingu fyrir eigum hans og hvers annars. Við röðum skóm, göngum frá útifatnaði og hirðum vel um námsbækur og önnur gögn.

 

 

Ástundun

Nemendur skulu mæta stundvíslega í alla tíma. Það er mat skólans að mæting, heimanám og það að koma með rétt námsgögn í skólann sé fyrst og fremst á ábyrgð foreldra yngri barna, þ.e. 1.-4. bekkur. Nemendur fá seint ef þau mæta eftir að tími hefst. Nemendur fá fjarvist ef þau mæta þegar 15 mínútur eru liðnar af tímanum, mæta ekki eða ef þau sofa í tímanum.  

 • Ef nemendur eru með leyfi í íþróttum eiga þeir að bíða á bekknum í íþróttasalnum. 

 • Ef nemendur eru með leyfi í sundi eiga þeir að fara inn í tíma með öðrum hóp og leysa sérstök verkefni. 

 • Sé nemandi með leyfi í útikennslu skal hann vera hjá starfsmanni skólans og leysa sérstök verkefni.

 

Símar og snjalltæki

Símar eiga alltaf að vera í skólatöskum og slökkt á þeim. Síminn á að vera í skólatöskum á meðan borðað er, á leið á milli kennslustaða og þegar farið er á salerni. Það má ekki nota síma í matsal, gangi eða anddyrum. Stranglega bannað er að taka myndir eða myndbönd og deila á samfélagsmiðlum.

 Undantekningar:

 1. Ef kennari leyfir símanotkun í námslegum tilgangi.

 2. Nemendur í 8.-10. bekk hafa leyfi til að nota síma í hádegishléi og stuttu frímínútunum í sinni kennslustofu.

1. brot – Starfsmaður fer með símann fram á skrifstofu og nemandi má sækja hann þangað í lok dags – foreldrar fá orðsendingu. Ef það verða mótbárur koma foreldrar á fund næsta morgun þar sem farið er yfir reglur. 

2. brot – Starfsmaður fer með símann á skrifstofu og foreldrar sækja símann í lok dags og farið yfir stöðuna. 

Ferðir

Í ferðalögum og á skemmtunum skólans eru allar reglur skólans í fullu gildi, nema annað sé tekið fram.

 

Flokkar agabrota

Reykhólaskóli hefur sett upp viðmið um alvarleika agabrota. Agabrot eru flokkuð í þrjá flokka; gulan, appelsínugulan og rauðan. Flokkarnir eru ekki endanlegt yfirlit yfir agabrot en hjálpa til við að greina alvarleika brota og bregðast við þeim samkvæmt því.

 

 

Starfsreglur

 1. Við fyrsta minniháttar/gult brot fær nemandi tiltal hjá viðkomandi starfsmanni. 

 2. Láti nemandi sér ekki segjast er hann áminntur og brotið skráð í Mentor af umsjónarkennara eða stjórnanda.

 3. Láti nemandi sér enn ekki segjast eða brotið er appelsínugult eða rautt má vísa honum úr tíma eða af vettvangi og er þá foreldrum ávallt gert viðvart af umsjónarkennara eða skólastjórnanda. Nemanda sem vísað hefur verið úr kennslustund er ávallt í umsjón starfsmanns. Framvinda máls skráð í Mentor.

 4. Virði nemandinn regluna alls ekki þrátt fyrir ofangreind þrep, eða brot hans er mjög alvarlegt, er honum vísað beint til skólastjóra sem ákveður frekari aðgerðir og er foreldrum gert viðvart. Framvinda máls skráð í Mentor.

 

 • Annað starfsfólk og skólabílstjórar komi upplýsingum um brot til umsjónarkennara svo þeir geti skráð brotið.

 • Við alvarleg og ítrekuð brot á skólareglum getur þurft að grípa til tímabundinnar brottvísunar úr skóla, brottvísunar úr einstökum greinum eða brottvísunar um lengri tíma meðan leitað er úrlausnar mála. Um brottvísun úr einstökum greinum eða brottvísunar í lengri tíma en nemur einum skóladegi gilda ákvæði stjórnsýslulaga.

 • Þar sem viðbrögð við brotum á agareglum eru samvinnuverkefni foreldra/forráðamanna og skóla væntir Reykhólaskóli þess að foreldrar/forráðamenn verði í góðu samstarfi með að framfylgja skólareglum og viðurlögum við þeim.

 • Við meðferð agabrota er varða landslög er lögreglu og félagsmálayfirvöldum gert viðvart eftir atvikum.

 

Almenn viðbrögð við agavandamálum

Umsjónarkennari ræðir við nemendahópinn sinn um skólareglur og umgengni og gerir hópinn samábyrgan fyrir góðum bekkjaranda og hvetjandi námsumhverfi. Skólareglur og bekkjarreglur skulu vera sýnilegar á veggjum í hverju rými. Hver kennari tekur á agamálum hjá sínum nemendum og lætur umsjónarkennara vita af hegðunarvandkvæðum ef hann telur þörf á því. 

Skólareglur

Skólareglur - Grunnskóli Reykhólahrepps

Endurskoðun, kynning og endurbætur foru fram  skólaárið 2017-2018. Áætluð endurskoðun fer fram haustið 2020.

 

Skólareglur Reykhólaskóla gilda fyrir alla aðila sem að skólastarfinu koma og alls staðar þar sem þeir eru á vegum skólans.

 

A  Námið

Við mætum stundvíslega, vel undirbúin með þau gögn sem nota skal.  Við skulum vinna eins vel og við getum.

B  Samskipti

Skólinn er vinnustaður okkar allra, hver nemandi og starfsmaður á rétt á því að fá frið við leik og störf.  Samskipti skulu einkennast af gagnkvæmri virðingu og vinsemd.

C  Heilbrigði

Við tileinkum okkur hollar lífsvenjur.  Notkun sælgætis og gosdrykkja er óheimil á skólatíma, nema í undantekningartilvikum með leyfi skólastjóra.  Notkun tóbaks, áfengis og annarra vímuefna er stranglega bönnuð.

D  Skólalóðin

Nemendur yfirgefa ekki skólalóðina á skólatíma án leyfis.  Við göngum um skólalóðina okkar af virðingu. Nemendur eru á ábyrgð foreldra utan skólalóðar bæði í og úr skóla nema um skólaakstur sé að ræða.

E  Ábyrgð

Við berum ábyrgð á eigin framkomu og munum að skólinn ber ekki ábyrgð á persónulegum verðmætum sem komið er með í skólann.  Óheimilt er að koma með í skólann þau tæki og tól sem geta valdið skaða.

F  Umgengni

Góð umgengni er í hávegum höfð í Reykhólaskóla.  Við göngum vel um skólann og berum virðingu fyrir eigum hans og hvers annars.  Við röðum skóm, göngum frá útifatnaði og hirðum vel um námsbækur og önnur gögn.

G  Ferðir

Í ferðalögum og á skemmtunum skólans eru allar reglur skólans í fullu gildi, nema annað sé tekið fram.

Sérreglur um GSM síma

 1. Nemendum í Reykhólaskóla er leyfilegt að vera með og nota GSM-síma ef hann truflar ekki nám og aðra. Nemandi skal ávallt ganga frá GSM-síma ef hann er beðinn um það. Um notkun og meðferð gilda eftirfarandi reglur:

 2. Símarnir eru á ábyrgð nemenda í skólanum.

 3. Tjón vegna þjófnaðar eða skemmda verður ekki bætt af hálfu skólans. Á ferðalögum og í vettvangsferðum á vegum skólans geta nemendur haft með sér GSM-síma. Hinsvegar verða þeir að hlíta þeim reglum sem starfsfólk skólans setur þeim hverju sinni um notkun þeirra í ferðunum.

 4. Í kennslustundum gilda eftirfarandi reglur:

 5. Símar eru ekki leyfðir í kennslustundum nema með leyfi kennara.

 6. Símarnir skulu vera stilltir á þögn.

 7. Óheimilt er að senda eða lesa SMS eða önnur form af skilaboðum í kennslustundum.

 8. Í matsal er bannað að nota GSM síma.

 9. Stranglega bannað er að taka myndir/myndefni af öðrum og pósta á samfélagsmiðla eða á aðra opinbera staði nema með samþykki þeirra. Þetta varðar persónuverndarlög. 

Starfsreglur. Almennar starfsreglur starfsfólks við brot á skólareglum eru eftirfarandi:

 

 1. Við fyrsta brot fær nemandi tiltal hjá viðkomandi starfsmanni. Tiltalið er skráð í Námfús.

 2. Láti nemandi sér ekki segjast er hann áminntur og brotið skráð í Námfús af umsjónarkennara eða stjórnanda.

 3. Láti nemandi sér enn ekki segjast eða brotið er í alvarlegri kantinum (sjá flokkun agabrota) má vísa honum úr tíma eða af vettvangi og er þá foreldrum ávallt gert viðvart af viðkomandi starfsmanni, umsjónarkennara eða skólastjórnanda. Starfsmaðurinn tilkynni skólastjóra skólans að hann hyggist vísa nemanda úr tíma eða af vettvangi og ákvörðun er tekin hvar nemandinn skal dvelja umræddan tíma. Nemanda sem vísað hefur verið úr kennslustund er ávallt í umsjón starfsmanns. Framvinda máls skráð í Námfús.

 4. Virði nemandinn regluna alls ekki þrátt fyrir ofangreind þrep, eða brot hans er mjög alvarlegt er honum vísað beint til skólastjórnenda, sem ákveða frekari aðgerðir og er foreldrum gert viðvart. Framvinda máls skráð í Námfús.

Flokkar agabrota

Reykhólaskóli hefur sett upp viðmið um alvarleika agabrota. Agabrot eru flokkuð í þrjá flokka; gulan, appelsínugulan og rauðan. Flokkarnir eru ekki endanlegt yfirlit yfir agabrot en hjálpa til við að greina alvarleika brota og bregðast við þeim samkvæmt því.Gulur

 • Þras, ögrandi hegðun, riffildi og fl.

 • Truflandi athafnir við leiki og vinnu annarra, þar á meðal vegna óheimilar notkunar á GSM eða tónhlöðu.

 • Slæm umgengni; flíkur, námsgögn, matsalur, skemmdir án ásetnings.

 • Sælgæti, gos og tyggjó.

 • Óheimil notkun hjóla, línuskauta og annarra farartækja á skólalóð á skólatíma.

 

Appelsínugulur

 • Særandi eða niðrandi orðbragð,hæðni og uppnefni.

 • Óhlýðni – neitar að fara eftir fyrirmælum.

 • Ósannindi – svik – svindl.

 • Líkamlegt áreiti

 • Elti – hrekkir og stríðni.

Rauður

 • Ofbeldi – slagsmál – ógnandi hegðun.

 • Einelti líkamlegt sem andlegt.

 • Skemmdarverk – veggjakrot.

 • Þjófnaður.

 • kveikja.

 • Neysla eða sala áfengis, tóbaks og fíkniefna.

 • Vopnaburður.

Verkreglur varðandi einstaka skólareglur

Varðandi einstakar skólareglur geta viðurlög verið mismunandi og skal ávallt leitast við að viðurlög komi nemanda að sem mestu gagni við að bæta hegðun sína.

 

Námið: Ef nemandi fellur í ástundunareinkunn vegna þess að mæting og ástundun er ábótavant er nemanda gefin kostur á því að bæta þar úr. Undirritaður er sérstakur samningur vegna þessa.

 

Samskipti: Í skólanum eru starfsmenn í verkstjórnarhlutverki og verða nemendur að hlíta tilmælum þeirra í hvívetna. Ef samskipti nemenda á milli eða milli nemenda og starfsfólks brjóta reglu um almenna virðingu í samskiptum er brugðist við samkvæmt almennum starfsreglum.

 

Heilbrigði: Ef nemandi verður uppvís að reykingum, neyslu eða sölu áfengis eða annarra vímuefna þarf viðkomandi að sækja fræðslu um vímuvarnir. Einnig má nemandinn eiga von á því að vera vísað úr skóla það sem eftir lifir skóladags eða lengur eftir atvikum.

 

Gosdrykkir og sætindi eru gerð upptæk hjá nemanda á skólatíma, nema fyrir liggi sérstakt leyfi frá skólanum.Skólalóðin: Beiðni þarf frá foreldrum um að yngri börn í 1. – 5. bekk yfirgefi skólalóð á skólatíma. Ef uppvíst verður að yngri nemendur hafi farið af skólalóð í leyfisleysi eru foreldrar barna tafarlaust látnir vita. Eldri nemendur þurfa ávallt að hafa leyfi skólans til að fara af skólalóð á skólatíma. Notkun reiðhjóla, línuskauta, hlaupahjóla og hjólabretta á skólalóð er bönnuð á starfstíma skólans vegna slysahættu.

 

Ábyrgð: Nemendur bera ábyrgð á þeim verðmætum sem þeir kjósa að koma með í skólann og skólinn bætir ekki tjón á þeim verðmætum. Ef komið er með vopn, eggjárn, skotelda og aðra hluti sem skaða geta valdið er slíkt gert upptækt, foreldrum og eftir atvikum lögreglu gert viðvart og viðkomandi getur átt á hættu að vera rekinn úr skóla það sem eftir lifir skóladags eða lengur eftir atvikum.

 

Umgengni: Ef nemandi er uppvís að slæmri umgengni eða sóðaskap þarf hann að þrífa eftir sig. Nemendur skulu ávallt ganga frá útifatnaði og skóm í andyrum skólans. Ef nemendur koma í útifatnaði inn í kennslustundir er þeim gert að fara og setja hann á viðeigandi staði. Ef nemandi veldur viljandi eða með hirðuleysi skemmdum á eignum skólans eða annarra má hann búast við því að þurfa að bæta skaðann.

 

Ferðir: Skólareglur gilda í skólabílum og öllum ferðalögum á vegum skólans. Gerist nemandi sekur um alvarlegt brot á reglum skólans eða landslögum hvar sem hann er staddur á vegum skólans, verður hann, í samráði við skólastjóra, sendur heim á kostnað forráðamanna sinna.

 

Annað starfsfólk, skólabílstjórar og eftir atvikum aðrir kennarar komi upplýsingum um brot til umsjónarkennara svo þeir geti skráð brotið.

Við alvarleg og ítrekuð brot á skólareglum getur þurft að grípa til tímabundinnar brottvísunar úr skóla, brottvísunar úr einstökum greinum eða brottvísunar um lengri tíma meðan leitað er úrlausnar mála. Um brottvísun úr einstökum greinum eða brottvísunar í lengri tíma en nemur einum skóladegi gilda ákvæði stjórnsýslulaga.

Þar sem viðbrögð við brotum á agareglum eru samvinnuverkefni foreldra/forráðamanna og skóla væntir Reykhólaskóli þess að foreldrar/forráðamenn verði í góðu samstarfi með að framfylgja skólareglum og viðurlögum við þeim.

Við meðferð agabrota er varða landslög er lögreglu og félagsmálayfirvöldum gert viðvart eftir atvikum.

 

Reglur um ástundun

Í Reykhólaskóla er lögð rækt við stundvísi, hirðusemi og að nemendur taki ábyrgð á eigin skipulagi. Í skólanum lúta allir nemendur sömu reglum og viðmiðum hvað varðar ástundun en viðurlög við ástundunarbrotum eru aðeins í 6. – 10. bekk.

Í 1. – 5. bekk halda starfsmenn skráningu yfir ástundun samkvæmt viðmiðunarreglum skólans. Hugsanleg mætingastaða er ekki rædd við nemendur. Það er mat skólans að mæting, heimanám og það að koma með rétt námsgögn í skólann sé fyrst og fremst á ábyrgð foreldra yngri barna. Því er ástundunarkerfið í þessum aldursflokki fyrst og fremst skráningarkerfi.

Í 6. – 10. bekk byrjar nemandinn með ástundunareinkunnina við upphaf skólaárs. Óheimilar fjarvistir, óstundvísi, brottrekstur úr tíma og fl. eru til lækkunar einkunnarinnar.

 

Viðmið til skráningar: Eftirfarandi atriði eru öll skráð.

 1. Óheimil fjarvist

 2. Seint. Komi nemandi til kennslustofu á eftir kennara telst hann koma of seint. Komi nemandi 15 mínútum of seint eða meira skráist það sem óheimil fjarvist.

 3. Brottrekstur úr kennslustund.

 4. Mætir ekki með viðeigandi gögn í kennslustund; fatnað í íþróttir, stílabækur, ritföng, námsbækur og fl.

 5. Mætir ekki með heimavinnu.

 6. Vinnur ekki í kennslustund eða óeðlilega lítið.

 7. Er truflandi í kennslustund.

 8. Önnur brot á skólareglum.

 

Ef verulegur misbrestur er á hegðun nemanda og skráningar komnar úr hófi getur það leitt til þess að skólastjóri tilkynni barnaverndaryfirvöldum um málið samkvæmt 19. grein grunnskólalaga nr. 91 frá 2008. Viðmið um verulegan misbrest eru 50 skráningar.

 

 

Á döfinni

« Janar »
S M Þ M F F L
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Næstu atburðir
Skoða alla atburði
Vefumsjón